สามารถติดต่อได้ในวันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

สายตรงสอบถาม : 086-3732440

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการซื้อ โทรศัพท์จาก Siamtopup

SIAMTOPUP สร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกของ SIAMTOPUP ด้วยเงื่อนไขที่สามารถการันตีในเรื่องของคุณภาพของโทรศัพท์มือถือ SIAMTOPUP ดังนี้


1. การรับประกันโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือของ SIAMTOPUP ทุกเครื่องรับประกันคุณภาพว่าเป็นเครื่อง เกรด A และ มือ 1 โดยได้รับประกันจาก MFA (Mobile From AIS) เข้าศูนย์ทั้ง AIS และ เข้าตรงตามยี่ห้อ ได้เลย (เช่น เข้าศูนย์ Nokia ได้เลยสำหรับเครื่อง Nokia เป็นต้น) หากเป็นเครื่องจากบริษัทผู้ผลิต ก็สามารถเข้ารับบริการได้ตรงกับศูนย์เช่นเดียวกัน (เช่น Infinity ที่รับประกันจากบริษัท มีเดีย อินฟินิตี้ จำกัด โดยตรง)


2. โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องจะมีรหัสประจำเครื่อง (Serial No.) ซึ่งจะถูกบันทึกว่าออกจากระบบของ บริษัทผู้ผลิต หรือ จาก AIS Shop (กรณี MFA) เมื่อสมาชิกได้รับเครื่องแล้ว สามารถตรวจสอบกับทาง Shop ต่างๆ ได้


3. โทรศัพท์มือถือที่สมาชิกได้รับจะมีสภาพใหม่ทั้งกล่อง Siamtopup ได้มีการบันทึก Searial No. และใบรับประกัน รวมถึงรูปถ่าย ทุกครั้งที่ส่งให้สมาชิก เก็บไว้เพือเป็นหลักฐาน


4. สมาชิกจะได้รับรายการต่อไปนี้ เมื่อได้รับสินค้า
- โทรศัพท์มือถือ
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบรับประกันเครื่อง


5. หากโทรศัพท์มือถือของสมาชิกได้รับความเสียหายจากการผลิต ให้สมาชิกติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียด และส่งกลับคืน Siamtopup โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แล้วทาง SIAMTOPUP จะส่งเครื่องใหม่ให้สมาชิกทันที โดยไม่ต้องรอส่งซ่อม กรณีสมาชิกได้รับเครื่องมีปัญหาภายใน 7 วัน ไม่มีการติดต่อกลับมายังเจ้าหน้าที่ ทาง SIAMTOPUP สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับสมาชิกของ SIAMTOPUP

สามารถสั่งซื้อโทรศัพท์กับ
ตัวแทนจำหน่าย Siamtopup ทั่วประเทศ


การประกัน
บริษัท Wireless Device Supply
(เครือ AIS) โดยได้รับประกันจาก MFA
(Mobile From AIS)

ค่าจัดส่ง EMS
จำนวนเครื่อง
บาท
1
85
2
100
3
115
4
140
5
165
6
180
7 เครื่องขึ้นไป
ติดต่อเจ้าหน้าที่

* ค่าจัดส่งนี้ ใช้เฉพาะกับการส่งโทรศํพท์มือถือ เท่านั้น
* ราคามือถืออาจมีการเปลี่ยนแปลง ทุกๆ 1-2 วัน ตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อ
* ราคาที่ระบุไว้นั้นเป็นราคาที่รวม VAT แล้ว


02-105-4164

Tel: 02-1054164 FAX: 02-9786891 E-mail: info@siamtopup.com
© 2008-2015 Siamtopup , Allrights Reserved. :: Advance Web Service Public Co., Ltd.