02-1054164

!!!ประกาศ เรื่องการปิดรับสมาชิกชั่วคราว!!!

เนื่องจากทาง SIAMTOPUP ต้องการปรับเพิ่มระบบสมาชิกรูปแบบใหม่
ซึ่งจะมีผลกระทบกับการบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่

รวมถึงการปรับปรุงในส่วนของการรับสมัคร
โดยจะ เพิ่มขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน
เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมและสะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น

จึงขอปิดปรับปรุงระบบการรับสมัครชั่วคราว
จะเปิดสมัครสมาชิกด้วยระบบใหม่
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

02-105-4164

Tel: 02-1054164 FAX: 02-9786891 E-mail: info@siamtopup.com
© 2015 Siamtopup , Allrights Reserved. :: Advance Web Service Public Co., Ltd.